Fareler İle Mücadele

Fare Sorununa Genel Bakış:Dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahil,yaşam alanlarında fare eradikasyonu (tümüyle yoketme) mümkün olamamaktadır.Yaşam zincirinde onun da bir yeri bulunmaktadır.İyi gelişmiş duyuları sayesinde hemen hemen her türlü çevreye adapte olabilmektedir.Fare ve sıçanlar yiyecek arama konusunda engel tanımazlar; atlayabilir, tırmanabilir, yüzebilir ve oldukça uzun mesafeler katedebilirler.Yılda her defasında 5-6 yavru verebilecek şekilde 7 kez yavrulayabilirler. İklimdeki doğal değişiklikler (zaman zaman şiddetli kışlar,yağışlar..) ,ekosisteme müdahaleler (örneğin bilinçsiz ilaç kullanımı) doğal dengedeki değişiklikler fare sorununu etkilemektedir

Fare Sorununun Ekonomik Boyutu: Her türlü besin maddesini yiyip buldukları her şeyi kemirirler.Ayrıca,ambalaj kutularını parçalayarak depo edilen maddelerin zarar görmesine neden olurlar.Besin maddelerini yemeleri yanında,yediklerinin 10 katını da kemirmek suretiyle yararlanılmaz hale getirip önemli ekonomik kayıplara neden olurlar.

Fare Sorununun Hijyenik Boyutu: Hastalıkların yayılmasında taşıyıcılık (vektör) yaparlar.Bunlardan Weil hastalığı (Fare ısırığı humması) ve Leptospira jaundica hastalığı insanlar için öldürücüdür. Ayrıca Kuduz,Tifüs,Tifo,Paratifo gibi hastalıklar için de vektör olduğu bilinmektedir.Fare,varlığı-imajı ile insanlarda tiksinti uyandıran nedenlerin başında gelmektedir.Zaten Farenin ekonomik anlayışın dışına taşan zararı da buradan kaynaklanmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Fare İlaçlaması Nasıl Yapılır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.